Når noen dør

Når en av våre nærmeste dør så er det en rekke praktiske gjøresmål som må utføres i tiden etter.

Vi har samlet sammen informasjon om noen av dem her slik at det skal bli enklere for deg som etterlatt.