Digital arv

Hva gjør vi med digital arv

Når noen dør så etterlater de seg ofte en digital arv. Hvis personen som har falt fra er en ung voksen så er det gjerne store mengder med digital arv etter personen som de etterlatte må ta stilling til hva en skal gjøre med.

Hvis en kan planlegge

Hvis en ønsker aktivt eierskap til den digitale arven etter en person så er det en del som en kan gjøre på eget initiativ. Hvis personen ikke dør plutselig så er det mulig å forberede seg på å rydde opp i den digitale arven ved å få mest mulig informasjon i forkant. Skriv en fullmakt til den personen som får tilgang til dine digitale kontoer. Følgende er viktigst for å sikre kontroll på den digitale arven. 

  • Alle epostkontoer, brukernavn og passord.
  • Opplåst motbiltelefon (mobil brukes ofte som tofaktor ved pålogging). Fjerne ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk og erstatt med pinkode eller passord. 
  • Brukernavn og passord på alle andre kontoer som en kan huske.

Hvis en ikke kan planlegge

Hvis du er den rettmessige arvingen så tar du kontakt med tingretten for å få utstedt en fullmakt til å hente ut den digitale arven. Dette dokumentet vil være sentralt når du skal henvende deg til diverse instanser og selskaper og gjør at du har samme rett til informasjonen som den personen som du styrer boet for. Søk på Google etter dødsfall, arv og skifte og ta kontakt med din lokale tingrett.