Film & foto arv

Hva gjør vi med film & foto arv

Når noen dør så etterlater de seg ofte fotografier og filmer. Hvis personen som har falt fra er en voksen person så er det gjerne en del fotografier, negativer, filmer med mere som de etterlatte må ta stilling til hva en skal gjøre med. 

Først må en finne ut hvem som kan oppbevare de fysiske fotografiene eller filmene for ettertiden. Den som skal ta vare på disse må sørge for at de blir korrekt oppbevart slik at de ikke blir forringet med tiden. Se andre artikler i denne bloggen for detaljer om hvordan en best skal oppbevare fotografier og filmer over lang tid. 

Hvis det er flere arvinger eller interessenter som ønsker å ha fotografiene og filmene tilgjengelig så er det naturlig at en gjennomfører en digitalisering av disse for å enkelt kunne dele dem med flere parter. Det vil være naturlig at de som ønsker å få en elektronisk kopi av de digitaliserte fotografiene og filmene er med å finansiere denne jobben. Dette er naturlig å snakke om når en gjennomfører arveoppgjøret og fordeler arv og utgifter.  

Digitaliseringen kan en gjerne utføre selv. Hvis en skal bruke rimelig forbrukerutstyr ved skanning så er det en relativt tidkrevende jobb. Alternativt så kan en sette ut jobben til FotoSkann.no som har profesjonelt utstyr og utfører jobben innen 48 timer.

Hvis en bestille levering av de digitaliserte fotografiene og filmene som nedlasting fra en webside så alle selv laste ned det digitaliserte materialet selv så snart det er ferdig og en har fått linken tilsendt fra leverandøren.