Digital lagring

Hvordan sikre digitale bilder og film 

Samme hvor mye du tenker på alle de utenkelige tingene som kan skje så kommer du ikke til å planlegge for alt. Dette har mange prøvd før deg og feilet med katastrofale konsekvenser. Det finnes bare en løsning som er opp mot 100% sikker og det er å ha to eller flere kopier på forskjellige måter (ikke bruke samme teknologi for hver kopi). Vi kommer her til å beskrive noe alternativer som kan fungere bra. 

Skyen

Å ha lagring i skyen er en fantastisk måte å sikre og dele informasjonen. Dagens skyløsninger er rimelige og sikre lagringssteder samt at de gir deg muligheten til å enkelt dele digitale bilder og filmer med andre. Bildene og filmene kan være født digitale på moderne mobiltelefoner eller digitale fotografiapparater eller være skannet og digitaliserte eldre fotografier.

  • Positivt - Rask, rimelig, enkelt, sikkert, enkel deling er mulig
  • Negativt - Leverandører kommer og går, priser endres, kontoer glemmes og innhold slettes når noen glemmer å betale for tjenesten. 

Minnepinne

Minnepinner, USB minnepenn, minnekort, minnebrikker - kjært barn har mange navn. Minnepinner har vært på markedet i flere tiår og er en enkelt, praktisk og mobil lagringsløsning. Hvis en ikke har veldig stor lagringsbehov så er minnepinner veldig rimelige i innkjøp og de har lite driftskostnader. Hvilken holdbarhet en minnepinne vil ha er det ikke så mange som kan svare på. 

Så derfor vil vi anbefale følgende regime:

  • Ha alltid fotografiene lagret på to forskjellige enheter av forskjellig modell/produsent. Dette sikrer at de ikke blir ødelagt av alder samtidig.
  • Oppbevar de to enhetene på to forskjellige lagringssteder med minst en kilometer avstand. Dette sikrer en mot skader på bygninger ved brann, oversvømmelse, ras, innbrudd etc. Det er veldig sjeldent at to bygninger med en kilometer avstand rammes av samme ulykke.
  • Minst hvert 3 år så må du kontrollere at begge minnepinnene fungerer. Legg en ligen logg sammen med dem så er det enkelt å holde styr på sjekkene. Når minnepinnene er 10 år så kjøper du nye og flytter fotografiene over. 
  • Sørg for at enhetene ikke er kontinuerlig eller samtidig koblet til datamaskiner. Dette sikrer dem mot overspenning/lynnedslag og virus. Løsepengevirus er en økende trussel også mot privatpersoner. 

 

  • Positivt - Rask, rimelig, enkelt, sikkert (hvis en har flere kopier)
  • Negativt - Litt manuelt vedlikehold.