Fysisk lagring

Hvordan oppbevare fysiske fotografier

I artikkelen så bruker vi den generelle betegnelsen fotografier, dette inkluderer fotografier på papir, negativer, positiver, dias, film, VHS med mere. 

For at fotografier skal kunne bli gamle uten å skades så er det viktig at vi oppbevarer dem så skånsomt som mulig slik at ettertiden også kan få nyte dem. 

Lys

Lys og sollys spesielt ødelegger de fleste skjøre gjenstander. Dette er også tilfelle for dine fotografier. Sollys skaper også store varmeforskjeller som også er ødeleggende under oppbevaring. 

Kjemikalier

Alt som du oppbevarer fotografier i bør være for formålet. Unngå for mye plastikk og annet som kan ha kjemikalier i seg. Slik hindrer du at papiret blir gult og sprøtt, og at bildene blir ødelagte. Ikke ta det for gitt at alt du finner i butikkene er fritt for disse skadelige stoffene, men ta deg bryet med å forsikre deg om at det virkelig er trygt før du kjøper. 

Skal du sette bilder i album eller bøker, bør du unngå vanlig tape og lim, til nøds kjøpe syrefri fotolim eller benytte tape som er laget for formålet. Den beste løsningen er å benytte fotohjørner. Dette fås kjøpt i hobby, fotobutikker eller på nett.

Håndtering

Fett fra fingertupper kan være skadelig for bildene, i tillegg til at det ikke ser spesielt pent ut. Kun berøre bilder i kantene, og sørg for at hendene er rene. Ved håndtering av de virkelig viktige bildene bør du bruke bomullshansker som du kan kjøpe på apotek for under hundrelappen.

Merking

Det kan være fornuftig å skrive detaljer bak på bildene. Ikke bruk kulepenn eller vanlig tusj, kjøp en tusj som er laget for å skrive på fotografier. Sjekk i den lokale fotobutikken, kontorrekvisitabutikken eller på nett.  

Polaroidbilder

Polaroidbilder må aldri skjæres eller klippes. De inneholder kjemikalier, og de holder bildet tett, slik at ikke luft kommer inn. Klipper du i dem, kan motivet forsvinne fra papiret.

Tørt, mørkt, stabilt og kjølig

Miljøet bildene oppbevares i har mye å si. Ikke oppbevar dem i uinnredede kjellere, loft eller garasjer, men i rom som er trygge for vær, vind, vann og dyr. De bør oppbevares kjølig, mørkt, stabilt og tørt. For mye fuktighet kan føre til muggdannelse, og for mye lys kan føre til falmede farger. Raske variasjoner i temperatur og luftfuktighet ødelegger dem raskere. En lystett pappeske i et mørkt kott med jevn temperatur og fukt er en god løsning. Husk også at en må holde dem fri for alle typer skadedyr. 

Brann

Sikring mot brann er veldig vanskelig for en privatperson. En kan selvfølgelig kjøpe såkalte brannsikre skap og oppbevare fotografier og filmer der men det er lite sannsynlig at de vil overleve inne i et brannskap i en bygning som får full overtenning. Varmen vil i kjernen av brannen være så høy at mest sannsynlig så forårsakes uopprettelig skade. Skal en være sikker på at fotografier og film blir beskyttet i tilfelle brann så må en digitalisere dem og sørge for lagring på minst to forskjellige steder med god avstand.

Ras og flom

Det er heldigvis relativt sjeldent at det forekommer større ras i områder med bebyggelse i Norge. Flom derimot skjer hvert eneste år på en rekke steder og tilfeldige vannskader skjer i hus og bygninger hver eneste dag. Som oftest så kan en redde fotografier og film etter vannskade men materiellet er som oftest hardt skadet og det vil være svært kostbart. Skal en være sikker på at fotografier og film blir beskyttet i tilfelle flom så må en digitalisere dem og sørge for lagring på minst to forskjellige steder som sannsynligvis ikke vil oppleve en flom samtidig.